Interne anchor met WordPress elementor

wat is een anchor link

Een anchor link (oftwel anker link), is een link waarmee je zonder te scrollen naar een andere positie op dezelfde pagina of andere pagina belandt.

Hoe zet je een anchor link in bij een ELEMENTOR wordpress website?

 1. Markeer de tekst, button, image of video waar je een link aan wilt koppelen. Dus als men hierop klikt, springt men automatisch naar het stuk waar naar verwezen is.
 2. Klik op link toevoegen/bewerken
 3. Geef een passende naam aan de link, beginnend met een “#”. Hou het kort, maar houd wel rekening met SEO en indien het meerdere woorden zijn, scheid deze met “-“. Bijvoorbeeld: “#ankerlinks-werkwijze”.
 4. Ga naar het deel waar naar verwezen wordt. Dus het stukje dat in ons voorbeeld gaat over “Ankerlinks werkwijze”.
 5. Geavanceerd > CSS ID.
 6. Plaats hier de hyperlinknaam, zonder “#”. In ons voorbeeld: “ankerlinks-werkwijze”

OF via de Anker in de Elementor teksteditor:

 1. Markeer de tekst, button, image of video waar je een link aan wilt koppelen. Dus als men hierop klikt, springt men automatisch naar het stuk waar naar verwezen is.
 2. Klik op link toevoegen/bewerken
 3. Geef een passende naam aan de link, beginnend met een “#”. Hou het kort, maar houd wel rekening met SEO en indien het meerdere woorden zijn, scheid deze met “-“. Bijvoorbeeld: “#ankerlinks-werkwijze”.
 4. Ga naar het deel waar naar verwezen wordt. En markeer dit.
 5. Klik in de Elementor editor op “Invoegen”.
 6. Anker
 7. Plaats hier de hyperlinknaam, zonder “#”. In ons voorbeeld: “ankerlinks-werkwijze”